PL

Piotr Potworowski

Kontakt

Katarzyna Jankowska-Cieślik
Dyrektor Generalny Fundacji
katarzyna.cieslik@potworowski.art.pl

Jan Potworowski - syn artysty
jan.potworowski@gmail.com

O fundacji

Fundacja im. Piotra Potworowskiego została zarejestrowana 26 maja 2000r. a ustanowiona aktem notarialnym z 27 października 1999r.

Adres:
ul. Wandy 4 m. 33
03-949 Warszawa

Statut Fundacji złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Celem Fundacji jest wszechstronne propagowanie imienia i dorobku artystycznego: plastycznego, literackiego i pedagogicznego Piotra Potworowskiego /1898-1962/.

Fundatorzy:
Jan Potworowski
Angela Jane Buckle


Zarząd:
Katarzyna Jankowska-Cieślik – prezes
Mirosław Dąbrowski – skarbnik
Ziemowit Cieślik – sekretarz


Rada Fundacji:
prof. Iwona Szmelter – doradca do świata sztuki
Irena Moderska
Anna Baranowa
mec. Janusz Krzaczek
Tomasz Kliczewski
Jerzy Wojciechowski